บริการโดยแบ่งการดูแลเป็น 6 กลุ่ม

ผู้สูงอายุปกติที่ช่วยตัวเองได้

ผู้สูงอายุที่ต้องได้รับการช่วยเหลือ

ผู้สูงอายุที่ต้องการการดูแลพิเศษ

ผู้สูงอายุที่ต้องให้อาหารทางสาย, ผู้สูงอายุที่ต้องใช้สายสวนปัสสาวะหรือทำกายภาพบำบัดเฉพาะเบื้องต้น

ผู้ป่วยพักฟื้นที่ช่วยตัวเองได้

ผู้ป่วยพักฟื้นที่ต้องได้รับการช่วยเหลือ

ผู้ป่วยพักฟื้นที่ต้องการการดูแลพิเศษ

ผู้ป่วยพักฟื้นที่ต้องให้อาหารทางสาย, ผู้ป่วยพักฟื้นที่ต้องใช้สายสวนปัสสาวะหรือทำกายภาพบำบัดเฉพาะเบื้องต้น

การบริการพื้นฐาน

แพทย์เข้าดูแลประจำวัน

มีผู้ดูแลตลอด 24 ชั่วโมง

ให้บริการพยาบาลทั่วไป ดูแลอนามัยส่วนบุคคล ตรวจวัดความดันโลหิต, ชีพจร, การหายใจ, อุณหภูมิร่างกาย บันทึกเป็นรายงานทุกเช้า-เย็น

บริการดูแลผู้สูงวัย รายวัน/รายเดือน

การทำกายภาพบำบัด

สันทนาการ ประจำวัน และ เทศกาลต่างๆ

บริการตรวจสุขภาพปากและฟัน

 

บริการเสริมอื่นๆ

บริการรถรับส่งจากบ้านของท่านสู่สถานดูแลพักฟื้น

บริการรถรับส่งจากโรงพยาบาลมาสู่สถานดูแลพักฟื้น

บริการซักผ้าให้ผู้ที่มาเข้าพักเป็นเพื่อนผู้พักฟื้น

พนักงานของเรา

พนักงานทุกคนในองค์กรทำงานภายใต้จุดมุ่งหมายเดียวกัน คือการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้พักฟื้นให้เหมือนการดูแลคนในครอบครัวเพื่อให้กลุ่มผู้ใช้บริการได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ติดต่อเรา